Politikat e Privatësisë

Politika e privatësisë

Kjo politikë e privatësisë u përditësua për herë të fundit më 9 Mars 2023.

Faleminderit që u bashkuat me Edu365.al. Ne në Edu365.al ( “Edu365.al” , “Ne” , “ne” ) respektojmë privatësinë tuaj dhe duam që ju të kuptoni se si ne mbledhim, përdorim dhe ndajmë të dhëna për ju. Kjo politikë e privatësisë mbulon praktikat tona të mbledhjes së të dhënave dhe përshkruan të drejtat tuaja në lidhje me të dhënat tuaja personale.

Nëse nuk lidhemi me një politikë tjetër ose deklarojmë ndryshe, kjo politikë e privatësisë zbatohet kur vizitoni ose përdorni faqet e internetit të Edu365.al dhe aplikacionet celulare, API-të ose shërbimet e lidhura me to (“Shërbimet”). Ai zbatohet gjithashtu për klientët e mundshëm të produkteve tona të biznesit dhe ndërmarrjes.

Duke përdorur Shërbimet, ju pranoni kushtet e kësaj Politike të Privatësisë. Ju nuk duhet të përdorni Shërbimet nëse nuk jeni dakord me këtë Politikë të Privatësisë ose ndonjë marrëveshje tjetër që rregullon përdorimin tuaj të Shërbimeve.

1. Çfarë të dhënash marrim

Ne mbledhim të dhëna të caktuara nga ju drejtpërdrejt, si informacionet që futni vetë, të dhënat për konsumin tuaj të përmbajtjes dhe të dhënat nga platformat e palëve të treta që lidheni me Edu365.al. Ne gjithashtu mbledhim automatikisht disa të dhëna, si p.sh. informacione për pajisjen tuaj dhe me cilat pjesë të Shërbimeve tona ndërveproni ose kaloni kohë duke përdorur. Të gjitha të dhënat e listuara në këtë seksion i nënshtrohen aktiviteteve të mëposhtme të përpunimit: grumbullimi, regjistrimi, strukturimi, ruajtja, ndryshimi, marrja, enkriptimi, pseudonimizimi, fshirja, kombinimi dhe transmetimi.

1.1  Të dhënat që na jepni

Ne mund të mbledhim të dhëna të ndryshme nga ose rreth jush në varësi të mënyrës se si i përdorni Shërbimet. Më poshtë janë disa shembuj për t’ju ndihmuar të kuptoni më mirë të dhënat që mbledhim.

Kur krijoni një llogari dhe përdorni Shërbimet, duke përfshirë një platformë të palëve të treta, ne mbledhim çdo të dhënë që ofroni drejtpërdrejt, duke përfshirë:

Të dhënat e llogarisë

Për të përdorur veçori të caktuara (si qasja në përmbajtje), ju duhet të krijoni një llogari përdoruesi, e cila kërkon që ne të mbledhim dhe ruajmë adresën tuaj të emailit dhe cilësimet e llogarisë. Për të krijuar një llogari instruktori, ne mbledhim dhe ruajmë emrin tuaj, adresën e emailit dhe cilësimet e llogarisë. Ndërsa përdorni veçori të caktuara në sajt, mund t’ju kërkohet të paraqisni informacione shtesë duke përfshirë profesionin, informacionin e identifikimit të qeverisë, fotografinë e verifikimit, datën e lindjes, racën/etnicitetin, interesat e aftësive dhe numrin e telefonit. Pas krijimit të llogarisë, ne ju caktojmë një numër unik identifikimi.

Të dhënat e profilit

Ju gjithashtu mund të zgjidhni të jepni informacione të profilit si një foto, titull, biografi, gjuhë, lidhje uebsajti, profile të mediave sociale, shteti ose të dhëna të tjera. Të dhënat tuaja të profilit do të shihen publikisht nga të tjerët.

Përmbajtja e përbashkët

Pjesë të Shërbimeve ju lejojnë të ndërveproni me përdorues të tjerë ose të ndani publikisht përmbajtje, duke përfshirë ngarkimin e kurseve dhe përmbajtjeve të tjera edukative, postimin e komenteve rreth përmbajtjes, bërjen ose përgjigjen e pyetjeve, dërgimin e mesazheve për studentët ose instruktorët, ose postimin e fotove ose punëve të tjera që ngarkoni. Një përmbajtje e tillë e përbashkët mund të shihet publikisht nga të tjerët në varësi të vendit ku është postuar.      

Të dhënat e të mësuarit

Kur ju aksesoni përmbajtjen, ne mbledhim të dhëna të caktuara, duke përfshirë se cilat kurse, detyra, laboratorë, hapësira pune dhe kuize keni filluar dhe përfunduar; blerjet e përmbajtjes dhe abonimeve dhe kreditë; abonimet; certifikatat e përfundimit; shkëmbimet tuaja me instruktorë, ndihmës mësimdhënës dhe studentë të tjerë; dhe ese, përgjigje për pyetje dhe artikuj të tjerë të paraqitur për të përmbushur kërkesat e lëndës dhe përmbajtjes përkatëse.

Të dhënat e pagesave të studentëve

Nëse bëni blerje, ne mbledhim të dhëna të caktuara në lidhje me blerjen tuaj (si emri, adresa e faturimit dhe kodi ZIP) sipas nevojës për të përpunuar porosinë tuaj dhe të cilat mund të ruhen opsionalisht për të përpunuar porositë e ardhshme. Ju duhet t’u jepni të dhëna të caktuara pagesave dhe faturimit direkt ofruesve tanë të shërbimit të pagesave, duke përfshirë emrin tuaj, informacionin e kartës së kreditit, adresën e faturimit dhe kodin ZIP. Mund të marrim gjithashtu informacione të kufizuara, si fakti që ju keni një kartë të re dhe katër shifrat e fundit të asaj karte, nga ofruesit e shërbimeve të pagesave për të lehtësuar pagesat. Për siguri, Edu365.al nuk mbledh ose ruan të dhëna të ndjeshme të mbajtësit të kartës, të tilla si numrat e plotë të kartës së kreditit ose të dhënat e vërtetimit të kartës.

Të dhënat e pagesës së instruktorit

Nëse jeni instruktor, mund të lidhni llogarinë tuaj PayPal ose ndonjë tjetër pagese me Shërbimet për të marrë pagesa. Kur lidhni një llogari pagese, ne mbledhim dhe përdorim informacione të caktuara, duke përfshirë adresën e emailit të llogarisë suaj të pagesës, ID-në e llogarisë, adresën fizike ose të dhëna të tjera të nevojshme për ne për të dërguar pagesa në llogarinë tuaj. Në disa raste, ne mund të mbledhim informacione për të dërguar pagesa në llogarinë tuaj. Për të qenë në përputhje me ligjet në fuqi, ne punojmë gjithashtu me palë të treta të besuara që mbledhin informacione tatimore siç kërkohet me ligj. Ky informacion tatimor mund të përfshijë informacionin e vendbanimit, numrat e identifikimit tatimor, informacion biografik dhe informacione të tjera personale të nevojshme për qëllime tatimore. Për siguri, Edu365.al nuk mbledh ose ruan informacione të ndjeshme të llogarisë bankare.

Të dhëna rreth llogarive tuaja në shërbime të tjera

Ne mund të marrim informacione të caktuara përmes mediave tuaja sociale ose llogarive të tjera në internet nëse ato janë të lidhura me llogarinë tuaj Edu365.al. Nëse hyni në Edu365.al përmes Facebook ose një platforme ose shërbimi tjetër të palëve të treta, ne kërkojmë lejen tuaj për të hyrë në informacione të caktuara në lidhje me atë llogari tjetër. Për shembull, në varësi të platformës ose shërbimit, ne mund të mbledhim emrin tuaj, foton e profilit, numrin ID të llogarisë, adresën e emailit të hyrjes, vendndodhjen, vendndodhjen fizike të pajisjeve tuaja të aksesit, gjininë, ditëlindjen dhe listën e miqve ose kontakteve.

Këto platforma dhe shërbime na e bëjnë informacionin të disponueshëm nëpërmjet API-ve të tyre. Informacioni që marrim varet nga informacioni që ju (nëpërmjet cilësimeve tuaja të privatësisë) ose platforma dhe vendosni të na jepni.

Nëse aksesoni ose përdorni Shërbimet tona përmes një platforme ose shërbimi të palëve të treta, ose klikoni në ndonjë lidhje të palës së tretë, mbledhja, përdorimi dhe shpërndarja e të dhënave tuaja do t’i nënshtrohet gjithashtu politikave të privatësisë dhe marrëveshjeve të tjera të asaj pale të tretë.

Lotari, Promocione dhe Sondazhe

Ne mund t’ju ftojmë të plotësoni një anketë ose të merrni pjesë në një promovim (si një konkurs, lotari ose sfidë), qoftë përmes Shërbimeve ose një platforme të palëve të treta. Nëse merrni pjesë, ne do të mbledhim dhe ruajmë të dhënat që jepni si pjesë e pjesëmarrjes, të tilla si emri, adresa e emailit, adresa postare, data e lindjes ose numri i telefonit. Këto të dhëna i nënshtrohen kësaj Politike të Privatësisë, përveç nëse përcaktohet ndryshe në rregullat zyrtare të promovimit ose në një politikë tjetër të privatësisë. Të dhënat e mbledhura do të përdoren për të administruar promovimin ose sondazhin, duke përfshirë njoftimin e fituesve dhe shpërndarjen e shpërblimeve. Për të marrë një shpërblim, mund t’ju kërkohet të na lejoni të postojmë disa nga informacionet tuaja publikisht (si në faqen e një fituesi). Aty ku ne përdorim një platformë të palëve të treta për të administruar një anketë ose promovim, do të zbatohet politika e privatësisë së palës së tretë.

Komunikimi dhe Mbështetja

Nëse na kontaktoni për mbështetje ose për të raportuar një problem ose shqetësim (pavarësisht nëse keni krijuar një llogari), ne mbledhim dhe ruajmë informacionin tuaj të kontaktit, mesazhet dhe të dhëna të tjera rreth jush si emri, adresa e emailit, mesazhet, vendndodhjen, ID-ja e përdoruesit të Edu365.al, ID-të e transaksionit të rimbursimit dhe çdo të dhënë tjetër që ofroni ose që ne mbledhim nëpërmjet mjeteve të automatizuara (të cilat i mbulojmë më poshtë). Ne i përdorim këto të dhëna për t’ju përgjigjur juve dhe për të hulumtuar pyetjen ose shqetësimin tuaj, në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë.

Të dhënat e listuara më sipër ruhen nga ne dhe lidhen me llogarinë tuaj.

1.2 Të dhënat që mbledhim përmes mjeteve të automatizuara

Kur ju aksesoni Shërbimet (përfshirë përmbajtjen e shfletimit), ne mbledhim të dhëna të caktuara me mjete të automatizuara, duke përfshirë:

Të dhënat e sistemit

Të dhënat teknike për kompjuterin ose pajisjen tuaj, si adresa IP, lloji i pajisjes, lloji dhe versioni i sistemit operativ, identifikuesit unikë të pajisjes, shfletuesi, gjuha e shfletuesit, domeni dhe të dhënat e sistemeve të tjera, si dhe llojet e platformës.

Të dhënat e përdorimit

Statistikat e përdorimit në lidhje me ndërveprimet tuaja me Shërbimet, duke përfshirë përmbajtjen e aksesuar, kohën e kaluar në faqe ose në Shërbimin, faqet e vizituara, veçoritë e përdorura, pyetjet tuaja të kërkimit, të dhënat e klikimeve, datën dhe orën, referuesin dhe të dhëna të tjera në lidhje me përdorimin tuaj të Shërbimeve.

Të dhëna të përafërta gjeografike

Një vendndodhje e përafërt gjeografike, duke përfshirë informacione si shteti, qyteti dhe koordinatat gjeografike, të llogaritura bazuar në adresën tuaj IP.

Të dhënat e listuara më sipër mblidhen nëpërmjet përdorimit të skedarëve të regjistrit të serverit dhe teknologjive të gjurmimit, siç detajohet në seksionin “Cookies dhe mjetet e mbledhjes së të dhënave” më poshtë. Ai ruhet nga ne dhe lidhet me llogarinë tuaj.

1.3 Të dhënat nga Palët e Treta

Nëse jeni një ndërmarrje e Edu365.al Business ose një perspektivë korporate, përveç informacionit që na paraqisni, ne mund të mbledhim informacione të caktuara kontakti biznesi nga burime tregtare të palëve të treta.

2. Si marrim të dhëna për ju

Ne përdorim mjete si cookie-t, fenerët e uebit dhe teknologji të ngjashme gjurmimi për të mbledhur të dhënat e listuara më sipër. Disa nga këto mjete ju ofrojnë mundësinë për të hequr dorë nga mbledhja e të dhënave.

2.1 Cookies dhe mjetet e mbledhjes së të dhënave

Ne përdorim cookies, të cilët janë skedarë të vegjël teksti të ruajtur nga shfletuesi juaj, për të mbledhur, ruajtur dhe ndarë të dhëna rreth aktiviteteve tuaja nëpër faqet e internetit, duke përfshirë në Edu365.al. Ato na lejojnë të kujtojmë gjëra në lidhje me vizitat tuaja në Edu365.al, si gjuha juaj e preferuar, dhe ta bëjmë faqen më të lehtë për t’u përdorur. Për të mësuar më shumë rreth cookies, vizitoni https://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies. Ne gjithashtu mund të përdorim piksele të qarta në email për të gjurmuar ofrueshmërinë dhe tarifat e hapjes.

Edu365.al dhe ofruesit e shërbimeve që veprojnë në emrin tonë (si Google Analytics dhe reklamuesit e palëve të treta) përdorin skedarët e regjistrave të serverit dhe mjetet e automatizuara të mbledhjes së të dhënave si kukit, etiketat, skriptet, lidhjet e personalizuara, gjurmët e gishtave të pajisjes ose shfletuesit dhe fenerët e uebit (së bashku, “Të dhënat Mjetet e Koleksionit“ ) kur ju aksesoni dhe përdorni Shërbimet. Këto mjete për mbledhjen e të dhënave gjurmojnë dhe mbledhin automatikisht të dhëna të caktuara të sistemit dhe të dhëna të përdorimit (siç detajohet në seksionin 1) kur përdorni Shërbimet. Në disa raste, ne i lidhim të dhënat e mbledhura përmes këtyre mjeteve të mbledhjes së të dhënave me të dhëna të tjera që mbledhim siç përshkruhet në këtë Politikë të Privatësisë.

2.2 Pse përdorim mjetet e mbledhjes së të dhënave

Edu365.al përdor llojet e mëposhtme të mjeteve të mbledhjes së të dhënave për qëllimet e përshkruara:

 

Rreptësisht i domosdoshëm: Këto mjete për mbledhjen e të dhënave ju mundësojnë të hyni në sajt, të ofroni funksione bazë (si hyrja ose qasja në përmbajtje), të siguroni faqen, të mbroni nga hyrjet mashtruese dhe të zbuloni dhe parandaloni abuzimin ose përdorimin e paautorizuar të llogarisë tuaj. Këto kërkohen që Shërbimet të funksionojnë siç duhet, kështu që nëse i çaktivizoni, pjesë të faqes do të prishen ose do të jenë të padisponueshme.

Funksionale: Këto mjete për mbledhjen e të dhënave mbajnë mend të dhënat në lidhje me shfletuesin tuaj dhe preferencat tuaja, ofrojnë funksione shtesë të sajtit, personalizojnë përmbajtjen që të jetë më e rëndësishme për ju dhe mbani mend cilësimet që ndikojnë në pamjen dhe sjelljen e Shërbimeve (si gjuha juaj e preferuar ose niveli i volumit për videon).

Performanca: Këto mjete për mbledhjen e të dhënave ndihmojnë në matjen dhe përmirësimin e Shërbimeve duke ofruar të dhëna për përdorimin dhe performancën, numrin e vizitave, burimet e trafikut ose nga ku është shkarkuar një aplikacion. Këto mjete mund të na ndihmojnë të testojmë versione të ndryshme të Edu365.al për të parë se cilat veçori ose përmbajtje preferojnë përdoruesit dhe për të përcaktuar se cilat mesazhe email janë hapur.

Reklamimi: Këto mjete për mbledhjen e të dhënave përdoren për të ofruar reklama përkatëse (në sajt dhe/ose sajte të tjera) bazuar në gjërat që ne dimë për ju, si të dhënat tuaja të përdorimit dhe të sistemit (siç detajohen në seksionin 1) dhe gjërat që ofruesit e shërbimeve të reklamave dinë për ju bazuar në të dhënat e tyre të gjurmimit. Reklamat mund të bazohen në aktivitetin ose aktivitetin tuaj të fundit me kalimin e kohës dhe në sajte dhe shërbime të tjera. Për të ndihmuar në ofrimin e reklamave të përshtatura, ne mund t’u ofrojmë këtyre ofruesve të shërbimeve një version të hashuar, anonim të adresës suaj të emailit (në një formë jo të lexueshme nga njeriu) dhe përmbajtjes që ndani publikisht në Shërbime.

Media sociale: Këto mjete për mbledhjen e të dhënave mundësojnë funksionalitetin e mediave sociale, si ndarja e përmbajtjes me miqtë dhe rrjetet. Këto cookie mund të gjurmojnë një përdorues ose pajisje nëpër sajte të tjera dhe të ndërtojnë një profil të interesave të përdoruesve për qëllime reklamimi të synuara.

Mund ta konfiguroni shfletuesin tuaj të internetit që t’ju paralajmërojë për përpjekjet për të vendosur skedarë në kompjuterin tuaj, të kufizoni llojet e skedarëve që lejoni ose t’i refuzoni fare ato. Nëse e bëni këtë, mund të mos jeni në gjendje të përdorni disa ose të gjitha veçoritë e Shërbimeve dhe përvoja juaj mund të jetë e ndryshme ose më pak funksionale. Për të mësuar më shumë rreth menaxhimit të mjeteve të mbledhjes së të dhënave, referojuni seksionit 6.1 (Zgjedhjet tuaja rreth përdorimit të të dhënave tuaja) më poshtë.

3. Për çfarë i përdorim të dhënat tuaja

Ne i përdorim të dhënat tuaja për të bërë gjëra të tilla si ofrimi i Shërbimeve tona, komunikimi me ju, zgjidhja e problemeve, siguria kundër mashtrimit dhe abuzimit, përmirësimi dhe përditësimi i Shërbimeve tona, analiza se si njerëzit përdorin Shërbimet tona, shërbejnë reklama të personalizuara dhe siç kërkohet nga ligji ose është e nevojshme për sigurinë dhe integritetin. Ne i ruajmë të dhënat tuaja për aq kohë sa janë të nevojshme për t’i shërbyer qëllimeve për të cilat janë mbledhur.

Ne përdorim të dhënat që mbledhim nëpërmjet përdorimit tuaj të Shërbimeve për:

Ofroni dhe administroni Shërbimet, duke përfshirë lehtësimin e pjesëmarrjes në përmbajtje arsimore, lëshimin e certifikatave të përfundimit, shfaqjen e përmbajtjes së personalizuar dhe lehtësimin e komunikimit me përdoruesit e tjerë (Të dhënat e llogarisë; Përmbajtja e përbashkët; Të dhënat mësimore; të dhënat e sistemit; të dhënat e përdorimit; të dhënat e përafërta gjeografike);

Procesi i pagesave për instruktorët dhe palët e tjera të treta (Të dhënat e pagesave të studentëve; të dhënat e pagesës së instruktorit);

Përpunoni kërkesat dhe porositë tuaja për përmbajtje arsimore, produkte, shërbime specifike, informacione ose veçori (Të dhënat e llogarisë; Të dhënat mësimore; të dhënat e pagesave të studentëve; të dhënat e sistemit; komunikimet dhe mbështetja);

Komunikoni me ju për llogarinë tuaj duke (Të dhënat e llogarisë; Përmbajtja e përbashkët; Të dhënat mësimore; Lotaritë, Promovimet dhe Anketat; Të dhënat e Sistemit; Komunikimet dhe Mbështetja):

Duke iu përgjigjur pyetjeve dhe shqetësimeve tuaja;

Duke ju dërguar mesazhe dhe informacione administrative, duke përfshirë mesazhe nga instruktorë, studentë dhe ndihmës mësimdhënës; njoftimet për ndryshimet në Shërbimin tonë; dhe përditësimet e marrëveshjeve tona;

Duke ju dërguar informacione, si p.sh. me email ose mesazhe me tekst, në lidhje me përparimin tuaj në kurse dhe përmbajtje të ngjashme, programet e shpërblimeve, shërbimet e reja, veçoritë e reja, promovimet, gazetat dhe përmbajtje të tjera të disponueshme të krijuara nga instruktorët (të cilat mund të tërhiqeni në çdo koha);

Dërgimi i njoftimeve në pajisjen tuaj për të ofruar përditësime dhe mesazhe të tjera përkatëse (të cilat mund t’i menaxhoni nga faqja “opsionet” ose “cilësimet” e aplikacionit celular);

Menaxhoni llogarinë tuaj dhe preferencat e llogarisë tuaj dhe personalizoni përvojën tuaj (Të dhënat e llogarisë; Të dhënat mësimore; të dhënat e pagesave të studentëve; të dhënat e pagesave të instruktorit; të dhënat e sistemit, të dhënat e përdorimit, të dhënat e cookie);

Lehtësimi i funksionimit teknik të Shërbimeve, duke përfshirë zgjidhjen e problemeve dhe zgjidhjen e çështjeve, sigurimin e Shërbimeve dhe parandalimin e mashtrimit dhe abuzimit (Të dhënat e llogarisë; të dhënat e pagesave të studentëve; të dhënat e pagesave të instruktorit; komunikimet dhe mbështetja; të dhënat e sistemit; vendndodhjen e përafërt gjeografike);

Verifikoni identitetin e instruktorëve (Të dhënat e llogarisë; Të dhënat e pagesës së instruktorit);

Kërkoni komente nga përdoruesit (Të dhënat e llogarisë; Komunikimet dhe Mbështetja);

Tregu i produkteve, shërbimeve, sondazheve dhe promovimeve (Të dhënat e llogarisë; të dhënat mësimore; lotari, promovimet dhe anketat; të dhënat e përdorimit; të dhënat e cookie);

Planet e Abonimit për klientët e mundshëm (Të dhënat e Llogarisë; Të Dhënat Mësuese; Të Dhënat e Cookie);

Mësoni më shumë rreth jush duke i lidhur të dhënat tuaja me të dhëna shtesë nëpërmjet ofruesve të të dhënave të palëve të treta dhe/ose duke i analizuar të dhënat me ndihmën e ofruesve të shërbimeve analitike (Të dhënat e llogarisë; Të dhënat rreth llogarive tuaja në shërbime të tjera; të dhënat e përdorimit; të dhënat e cookie);

Identifikoni përdoruesit unikë nëpër pajisje (Të dhënat e llogarisë; të dhënat e sistemit; të dhënat e Cookie);

Përshtatja e reklamave nëpër pajisje (Të dhënat e Cookie);

Përmirësoni Shërbimet tona dhe zhvilloni produkte, shërbime dhe veçori të reja (të gjitha kategoritë e të dhënave);

Analizoni tendencat dhe trafikun, gjurmoni blerjet dhe gjurmoni të dhënat e përdorimit (Të dhënat e llogarisë; të dhënat mësimore; të dhënat e pagesave të studentëve; komunikimet dhe mbështetja; të dhënat e sistemit; të dhënat e përdorimit; të dhënat gjeografike të përafërta; të dhënat e Cookie);

Reklamoni Shërbimet në faqet e internetit dhe aplikacionet e palëve të treta (Të dhënat e llogarisë; të dhënat e cookie);

Siç kërkohet ose lejohet me ligj (të gjitha kategoritë e të dhënave); ose

Ndërsa ne, sipas gjykimit tonë, përndryshe përcaktojmë se është e nevojshme për të garantuar sigurinë ose integritetin e përdoruesve tanë, punonjësve, palëve të treta, publikut ose Shërbimeve tona (të gjitha kategoritë e të dhënave).

4. Me kë i ndajmë të dhënat tuaja

Ne ndajmë të dhëna të caktuara rreth jush me instruktorët, studentët e tjerë, kompanitë që kryejnë shërbime për ne, bashkëpunëtorët e Edu365.al, partnerët tanë të biznesit, ofruesit e analitikës dhe pasurimit të të dhënave, ofruesit tuaj të mediave sociale, kompanitë që na ndihmojnë të organizojmë promovime dhe sondazhe dhe kompani reklamuese që na ndihmojnë promovoni Shërbimet tona. Ne gjithashtu mund t’i ndajmë të dhënat tuaja sipas nevojës për sigurinë, pajtueshmërinë ligjore ose si pjesë e një ristrukturimi të korporatës. Së fundi, ne mund t’i ndajmë të dhënat në mënyra të tjera nëse ato grumbullohen ose çidentifikohen ose nëse marrim pëlqimin tuaj.

Ne mund t’i ndajmë të dhënat tuaja me palët e treta në rrethanat e më poshtme ose siç përshkruhet ndryshe në këtë Politikë të Privatësisë:

Me instruktorët tuaj: Ne ndajmë të dhënat që kemi për ju (përveç adresës tuaj të emailit) me instruktorët ose asistentët e mësimdhënies për përmbajtjen edukative për të cilën keni akses ose kërkoni informacion, në mënyrë që ata të përmirësojnë përmbajtjen e tyre për ju dhe studentët e tjerë. Këto të dhëna mund të përfshijnë gjëra të tilla si shteti juaj, gjuha e shfletuesit, sistemi operativ, cilësimet e pajisjes, sajti që ju solli në Edu365.al dhe aktivitete të caktuara në Edu365.al, si p.sh. kurset e regjistruara dhe rishikimi i kurseve. Ne nuk do ta ndajmë adresën tuaj të emailit me instruktorët ose asistentët e mësimdhënies. (Të dhënat e llogarisë; të dhënat e sistemit; të dhënat e përdorimit; të dhënat e përafërta gjeografike)

Me studentë dhe instruktorë të tjerë: Në varësi të cilësimeve tuaja, përmbajtja dhe të dhënat e profilit tuaj të përbashkët mund të shihen publikisht, duke përfshirë studentët dhe instruktorët e tjerë. Nëse i bëni një pyetje një instruktori ose asistenti mësimdhënës, informacioni juaj (përfshirë emrin tuaj) mund të jetë gjithashtu i shikueshëm publikisht. Vini re se brenda Edu365.al, të gjitha dhomat e bisedave, tabelat e mesazheve, grupet e lajmeve ose forumet e tjera publike të disponueshme për pjesëmarrësit janë publikisht të dukshme për pjesëmarrësit e tjerë, kështu që ju nuk duhet të postoni asnjë informacion konfidencial ose pronësor nëpërmjet këtyre veçorive. (Të dhënat e llogarisë; Të dhënat e profilit; Përmbajtja e përbashkët)

Me ofruesit e shërbimeve, kontraktorët dhe agjentët: Ne i ndajmë të dhënat tuaja me kompani të palëve të treta që kryejnë shërbime në emrin tonë, si përpunimi i pagesave, parandalimi i mashtrimit dhe abuzimit, analiza e të dhënave, shërbimet e marketingut dhe reklamimit (duke përfshirë reklamat e synuara), emailin dhe pritjen shërbimet dhe shërbimet dhe mbështetja ndaj klientit. Këta ofrues shërbimesh mund të kenë akses në të dhënat tuaja personale dhe u kërkohet t’i përdorin ato vetëm siç udhëzojmë ne, për të ofruar shërbimin e kërkuar. (Të gjitha kategoritë e të dhënave)

Me bashkëpunëtorët e Edu365.al: Ne mund të ndajmë të dhënat tuaja brenda familjes sonë të korporatave të kompanive që janë të lidhura me pronësi ose kontroll të përbashkët për të na mundësuar ose mbështetur në ofrimin e Shërbimeve. (Të gjitha kategoritë e të dhënave)

Me Partnerët e Biznesit: Ne kemi marrëveshje me faqet e internetit dhe platformat e tjera për të shpërndarë Shërbimet tona dhe për të drejtuar trafikun në Edu365.al. Në varësi të vendndodhjes suaj, ne mund t’i ndajmë të dhënat tuaja me këta partnerë të besuar. (Të dhënat e llogarisë; të dhënat mësimore; komunikimet dhe mbështetja; të dhënat e sistemit)

Me Organizatat Kreditdhënëse për Edukim të Vazhdueshëm: Nëse merrni një kurs për të përmbushur një kërkesë të arsimit të vazhdueshëm profesional, ne mund ta ndajmë atë informacion sipas kërkesës së organizatës që jep kreditimin e arsimit të vazhdueshëm. (Të dhënat e llogarisë; Të dhënat mësimore)

Me Analytics dhe Shërbimet e Pasurimit të të Dhënave: Si pjesë e përdorimit tonë të mjeteve analitike të palëve të treta si Google Analytics dhe shërbimeve të pasurimit të të dhënave si ZoomInfo, ne ndajmë informacione të caktuara kontakti ose të dhëna të çidentifikuara. Të dhënat e çidentifikuara do të thotë të dhëna ku kemi hequr gjëra të tilla si emri dhe adresa jote e emailit dhe i kemi zëvendësuar me një ID token. Kjo u lejon këtyre ofruesve të ofrojnë shërbime analitike ose të përputhin të dhënat tuaja me informacionin e bazës së të dhënave të disponueshme publikisht (përfshirë kontaktet dhe informacionet sociale nga burime të tjera). Ne e bëjmë këtë për të komunikuar me ju në një mënyrë më efektive dhe të personalizuar. (Të dhënat e llogarisë; të dhënat e sistemit; të dhënat e përdorimit; të dhënat e cookie)

Për të fuqizuar veçoritë e mediave sociale: Veçoritë e mediave sociale në Shërbime (si butoni “Pëlqim në Facebook”) mund të lejojnë ofruesin e palëve të treta të mediave sociale të mbledhë gjëra të tilla si adresa juaj IP dhe cila faqe e Shërbimeve që po vizitoni dhe të caktojë një cookie për të aktivizuar funksionin. Ndërveprimet tuaja me këto veçori rregullohen nga politika e privatësisë së kompanisë së palës së tretë. (Të dhënat e sistemit; të dhënat e përdorimit; të dhënat e cookie)

Për të administruar promovimet dhe sondazhet: Ne mund t’i ndajmë të dhënat tuaja sipas nevojës për të administruar, tregtuar ose sponsorizuar promovimet dhe sondazhet në të cilat zgjidhni të merrni pjesë, siç kërkohet nga ligji në fuqi (si p.sh. të ofrojmë një listë fituesish ose të bëjmë regjistrimet e kërkuara), ose në përputhje me rregullat e promovimit ose anketës. (Të dhënat e llogarisë; lotari, promovime dhe anketa)

Për reklamat: Nëse vendosim të përdorim një model të ardhurash të mbështetur nga reklamat në të ardhmen, ne mund të përdorim dhe ndajmë të dhëna të caktuara të sistemit dhe të dhëna të përdorimit me reklamuesit dhe rrjetet e palëve të treta për të treguar informacione të përgjithshme demografike dhe preferencash midis përdoruesve tanë. Ne gjithashtu mund t’i lejojmë reklamuesit të mbledhin të dhëna të sistemit përmes mjeteve të mbledhjes së të dhënave (siç detajohet në seksionin 2.1), për t’i përdorur këto të dhëna për t’ju ofruar ofrimin e reklamave të synuara për të personalizuar përvojën tuaj të përdoruesit (nëpërmjet reklamave të sjelljes) dhe për të ndërmarrë analiza në ueb. Reklamuesit gjithashtu mund të ndajnë me ne të dhënat që mbledhin për ju. Për të mësuar më shumë ose për të hequr dorë nga reklamimi i sjelljes së rrjeteve të reklamave pjesëmarrëse, shihni seksionin 6.1 (Zgjedhjet tuaja rreth përdorimit të të dhënave tuaja) më poshtë. Ki parasysh se nëse tërhiqesh, do të vazhdosh të të shfaqen reklama të përgjithshme. (Të dhënat e sistemit)

Për sigurinë dhe pajtueshmërinë ligjore: Ne mund t’ua zbulojmë të dhënat tuaja (të gjitha kategoritë e të dhënave) palëve të treta nëse ne (sipas gjykimit tonë) kemi besim të mirë se zbulimi është:

Kërkuar si pjesë e një hetimi, urdhri ose procedimi gjyqësor, qeveritar ose ligjor;

Arsyeshëm e nevojshme si pjesë e një thirrjeje të vlefshme, urdhri ose kërkese tjetër të vlefshme ligjërisht;

Arsyeshëm e nevojshme për të zbatuar Kushtet tona të Përdorimit, Politikën e Privatësisë dhe marrëveshje të tjera ligjore;

Kërkohet për të zbuluar, parandaluar ose trajtuar mashtrimin, abuzimin, keqpërdorimin, shkeljet e mundshme të ligjit (ose rregullave ose rregulloreve), ose çështjet e sigurisë ose teknike;

Në mënyrë të arsyeshme të nevojshme sipas gjykimit tonë për të mbrojtur kundër dëmtimit të menjëhershëm të të drejtave, pronës ose sigurisë së Edu365.al, përdoruesve tanë, punonjësve, anëtarëve të publikut ose Shërbimeve tona;

Ne gjithashtu mund t’u zbulojmë të dhëna për ju auditorëve dhe këshilltarëve tanë ligjorë në mënyrë që të vlerësojmë detyrimet dhe të drejtat tona të zbulimit sipas kësaj Politike të Privatësisë; ose kërkohet, lejohet me ligj.

Gjatë një ndryshimi në kontroll: Nëse Edu365.al i nënshtrohet një transaksioni biznesi si një bashkim, blerje, shitje korporative ose shpërbërje (përfshirë falimentimin), ose një shitje të të gjitha ose disa prej aseteve të saj, ne mund të ndajmë, zbulojmë ose transferojmë të gjitha pasuritë tuaja. të dhëna për organizatën pasardhëse gjatë një tranzicioni të tillë ose në gjykimin e një tranzicioni (përfshirë gjatë kujdesit të duhur). (Të gjitha kategoritë e të dhënave)

Pas grumbullimit/çidentifikimit: Ne mund të zbulojmë ose përdorim të dhëna të grumbulluara ose të çidentifikuara për çfarëdo qëllimi.

Me lejen tuaj: Me pëlqimin tuaj, ne mund të ndajmë të dhëna me palët e treta jashtë fushëveprimit të kësaj Politike të Privatësisë. (Të gjitha kategoritë e të dhënave)

5. Siguria

Ne përdorim sigurinë e duhur bazuar në llojin dhe ndjeshmërinë e të dhënave që ruhen. Ashtu si me çdo sistem të aktivizuar me internet, ekziston gjithmonë rreziku i aksesit të paautorizuar, prandaj është e rëndësishme të mbroni fjalëkalimin tuaj dhe të na kontaktoni nëse dyshoni për ndonjë akses të paautorizuar në llogarinë tuaj.

Edu365.al merr masat e duhura të sigurisë për të mbrojtur kundër aksesit të paautorizuar, ndryshimit, zbulimit ose shkatërrimit të të dhënave tuaja personale që ne mbledhim dhe ruajmë. Këto masa ndryshojnë në bazë të llojit dhe ndjeshmërisë së të dhënave. Megjithatë, për fat të keq, asnjë sistem nuk mund të jetë 100% i siguruar, kështu që ne nuk mund të garantojmë që komunikimet midis jush dhe Edu365.al, Shërbimet, ose çdo informacion që na jepet në lidhje me të dhënat që mbledhim nëpërmjet Shërbimeve do të jetë i lirë nga aksesi i paautorizuar nga të tretët. partive. Fjalëkalimi juaj është një pjesë e rëndësishme e sistemit tonë të sigurisë dhe është përgjegjësia juaj ta mbroni atë. Ju nuk duhet ta ndani fjalëkalimin tuaj me asnjë palë të tretë dhe nëse besoni se fjalëkalimi ose llogaria juaj është komprometuar, duhet ta ndryshoni menjëherë dhe të kontaktoni Ekipin tonë të Mbështetjes për çdo shqetësim.

6. Të drejtat tuaja

Ju keni të drejta të caktuara rreth përdorimit të të dhënave tuaja, duke përfshirë mundësinë për të hequr dorë nga emailet promovuese, cookie-t dhe mbledhjen e të dhënave tuaja nga palë të treta të caktuara. Ju mund të përditësoni ose mbyllni llogarinë tuaj nga brenda Shërbimeve tona, dhe gjithashtu mund të na kontaktoni për kërkesat e të drejtave individuale në lidhje me të dhënat tuaja personale. Prindërit që besojnë se ne kemi mbledhur pa dashje të dhëna personale për fëmijën e tyre të mitur duhet të na kontaktojnë për ndihmë për fshirjen e këtij informacioni.

6.1 Zgjedhjet tuaja në lidhje me përdorimin e të dhënave tuaja

Ju mund të zgjidhni të mos na jepni të dhëna të caktuara, por mund të mos jeni në gjendje të përdorni disa veçori të Shërbimeve.

Për të ndaluar marrjen e komunikimeve promocionale nga ne, mund të tërhiqeni duke përdorur mekanizmin e çregjistrimit në komunikimin promocional që merrni ose duke ndryshuar preferencat e emailit në llogarinë tuaj. Vini re se pavarësisht nga cilësimet e preferencave tuaja të emailit, ne do t’ju dërgojmë mesazhe transaksionale dhe marrëdhëniesh në lidhje me Shërbimet, duke përfshirë konfirmimet administrative, konfirmimet e porosive, përditësimet e rëndësishme në lidhje me Shërbimet dhe njoftimet në lidhje me politikat tona.

Nëse ndodheni në Zonën Ekonomike Evropiane, mund të tërhiqeni nga mjete të caktuara të mbledhjes së të dhënave duke klikuar lidhjen “Cilësimet e kukive” në fund të çdo faqeje.

Shfletuesi ose pajisja që përdorni mund t’ju lejojë të kontrolloni cookies dhe llojet e tjera të ruajtjes së të dhënave lokale. Për të mësuar më shumë rreth menaxhimit të kukive, vizitoni https://cookiepedia.co.uk/how-to-manage-cookies. Pajisja juaj mund t’ju lejojë gjithashtu të kontrolloni nëse vendndodhjen ose të dhëna të tjera mblidhen dhe ndahen.

Për të marrë informacion dhe për të kontrolluar cookies që përdoren për reklama të përshtatura nga kompanitë pjesëmarrëse, shihni faqet e tërheqjes së konsumatorit për Iniciativën e Reklamimit në Rrjet dhe Aleancën e Reklamimit Dixhital. Për të hequr dorë nga reklamat në ekran të Google ose për të personalizuar reklamat e Rrjetit të Ekranit Google, vizitoni faqen e cilësimeve të reklamave të Google.

Apple iOS, Android OS dhe Microsoft Windows secila ofrojnë udhëzimet e tyre se si të kontrollojnë reklamat e përshtatura brenda aplikacionit. Për pajisjet dhe sistemet e tjera operative, duhet të rishikoni cilësimet tuaja të privatësisë në atë platformë.

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me të dhënat tuaja, përdorimin nga ana jonë ose të drejtat tuaja, na kontaktoni në privacy@edu365.al .

6.2 Hyrja, përditësimi dhe fshirja e të dhënave tuaja personale

Ju mund të aksesoni dhe përditësoni të dhënat tuaja personale që Edu365.al mbledh dhe ruan si më poshtë:

Për të përditësuar të dhënat që jepni drejtpërdrejt, hyni në llogarinë tuaj dhe përditësoni llogarinë tuaj në çdo kohë.

Nëse keni ndonjë problem me mbylljen e llogarisë tuaj, ju lutemi kontaktoni Ekipin tonë të Mbështetjes.

Ju lutemi vini re: edhe pasi llogaria juaj të jetë mbyllur, disa ose të gjitha të dhënat tuaja mund të jenë ende të dukshme për të tjerët, duke përfshirë pa kufizim çdo të dhënë që është (a) kopjuar, ruajtur ose shpërndarë nga përdorues të tjerë (përfshirë komentet mbi përmbajtjen); (b) të ndara ose të shpërndara nga ju ose të tjerët (përfshirë në përmbajtjen tuaj të përbashkët); ose (c) postuar në një platformë të palëve të treta. Edhe pasi llogaria juaj të jetë mbyllur, ne i ruajmë të dhënat tuaja për aq kohë sa kemi një qëllim legjitim për ta bërë këtë (dhe në përputhje me ligjin në fuqi), duke përfshirë ndihmën me detyrimet ligjore, zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe zbatimin e marrëveshjeve tona. Ne mund t’i mbajmë dhe t’i zbulojmë këto të dhëna në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë pasi llogaria juaj të jetë mbyllur.

Për të kërkuar të aksesoni, korrigjoni ose fshini të dhënat tuaja personale, ju lutemi përdorni formularin tonë online këtu . Ju gjithashtu mund t’i paraqisni këto kërkesa duke dërguar email në privacy@edu365.al Ju lutemi, lini deri në 30 ditë për një përgjigje. Për mbrojtjen tuaj, ne mund të kërkojmë që kërkesa të dërgohet përmes adresës së emailit të lidhur me llogarinë tuaj dhe mund të na duhet të verifikojmë identitetin tuaj përpara se të zbatojmë kërkesën tuaj. Ju lutemi vini re se ne ruajmë të dhëna të caktuara ku kemi një bazë të ligjshme për ta bërë këtë, duke përfshirë mbajtjen e detyrueshme të regjistrimeve dhe për të përfunduar transaksionet.

6.3 Politika jonë në lidhje me fëmijët

Ne njohim interesat e privatësisë së fëmijëve dhe inkurajojmë prindërit dhe kujdestarët që të marrin një rol aktiv në aktivitetet dhe interesat e fëmijëve të tyre në internet. Individët më të rinj se 13 vjeç, mund të mos krijojnë një llogari, por mund të kenë një prind ose kujdestar që mund të hapni një llogari dhe ndihmojë ata të kenë akses në përmbajtjen e duhur. Individët më të rinj se mosha e kërkuar për pëlqimin për të përdorur shërbimet në internet nuk mund të përdorin Shërbimet. Nëse mësojmë se kemi mbledhur të dhëna personale nga një fëmijë nën ato mosha, do të ndërmarrim hapa të arsyeshëm për t’i fshirë ato.

Prindërit që besojnë se Edu365.al mund të ketë mbledhur të dhëna personale nga një fëmijë nën ato mosha, mund të paraqesin një kërkesë që ato të hiqen te privacy@edu365.al.

7. Rregullat specifike të juridiksionit

Nëse jetoni në Kaliforni, keni të drejta të caktuara në lidhje me aksesin dhe fshirjen e të dhënave tuaja, si dhe të mësoni se me kë i ndajmë të dhënat tuaja. Nëse jetoni në Australi, keni të drejtë të bëni një ankesë formale me agjencinë përkatëse qeveritare. Përdoruesit jashtë Shteteve të Bashkuara duhet të kenë parasysh se ne transferojmë të dhëna në SHBA dhe zona të tjera jashtë Zonës Ekonomike Evropiane.

7.1 Përdoruesit në Kaliforni

Përdoruesit që janë banorë të Kalifornisë kanë të drejta të caktuara sipas Aktit të Privatësisë së Konsumatorit të Kalifornisë, (“CCPA”). Nëse jeni një përdorues i kualifikuar i Kalifornisë, të përfshira në këto të drejta janë:

“E drejta për të ditur” – Ju keni të drejtën të kërkoni të dini më shumë rreth kategorive dhe pjesëve specifike të informacionit personal që kemi mbledhur për ju dhe të përdorni një kopje të informacionit tuaj personal.

“E drejta për korrigjim” – Ju keni të drejtë të korrigjoni informacionin personal të pasaktë për ju.

“E drejta për fshirje” – Ju keni të drejtë të kërkoni fshirjen e informacionit personal që kemi mbledhur për ju.

“E drejta për mosdiskriminim” – Nëse zgjidhni të ushtroni ndonjë nga të drejtat tuaja sipas CCPA, Edu365.al do t’ju trajtojë si të gjithë përdoruesit e tjerë. Me fjalë të tjera, nuk ka asnjë dënim për ushtrimin e të drejtave tuaja sipas CCPA.

“E drejta për të hequr dorë” – Ju keni të drejtë të tërhiqeni nga shitja e informacionit tuaj personal.

CCPA ka një përkufizim specifik të një “shitje” dhe ndërsa Edu365.al, në kuptimin tradicional, nuk shet informacionin tuaj personal ose informacionin personal të ndonjë prej përdoruesve tanë, ne përdorim cookie që bëjnë të disponueshme informacione jo-personale të identifikueshme për të zgjedhur të tretën – partitë. Për të hequr dorë nga një “shitje” e tillë, klikoni në lidhjen “Mos i shit të dhënat e mia personale” në fund të kësaj faqeje.

Për të ushtruar ndonjë nga këto të drejta sipas CCPA, ju lutemi dërgoni email në privacy@edu365.al. CCPA ju lejon të caktoni një agjent të autorizuar për të bërë këto kërkesa në emrin tuaj. Për mbrojtjen tuaj, ne mund të kërkojmë që kërkesa të dërgohet përmes adresës së emailit të lidhur me llogarinë tuaj dhe mund të na duhet të verifikojmë ju dhe/ose identitetin e agjentit tuaj përpara se të përmbushim kërkesën tuaj.

Për më tepër, për më shumë informacion në lidhje me informacionin personal që mbledhim dhe mënyrën se si i mbledhim ato, ju lutemi shihni seksionet e mësipërme me titull “Çfarë të dhënash marrim” dhe “Si marrim të dhëna për ju”.

Për të mësuar rreth qëllimeve të biznesit dhe komerciale për të cilat mblidhen të dhënat tuaja personale dhe kategoritë e ofruesve të shërbimeve që kanë akses në informacionin tuaj personal, ju lutemi shihni seksionet e mësipërme me titull “Për çfarë i përdorim të dhënat tuaja” dhe “Kë i ndajmë të dhënat tuaja.”

Si banor i Kalifornisë, ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni detaje të caktuara në lidhje me informacionin personal që ndajmë me palët e treta për qëllimet e marketingut të drejtpërdrejtë të atyre palëve të treta. Për të paraqitur kërkesën tuaj, dërgoni një email në privacy@edu365.al me frazën “California Shine the Light” dhe përfshini adresën tuaj të postës, shtetin e vendbanimit dhe adresën e emailit.

Meqenëse nuk ka një standard të pranuar gjerësisht për sinjalin “Mos gjurmo” të inicuar nga shfletuesi, ne aktualisht nuk i njohim ose nuk u përgjigjemi sinjaleve “Mos gjurmo”.

7.2 Përdoruesit në Nevada

Edu365.al nuk shet të dhënat personale ose të dhënat personale të përdoruesve të saj. Megjithatë, banorët e Nevadës kanë të drejtë të paraqesin një kërkesë që ne të mos i shesim të dhënat tuaja personale të mbuluara, gjë që mund ta bëni duke dërguar email në privacy@edu365.

7.3 Përdoruesit në Australi

Nëse jeni banor i Australisë dhe keni një ankesë, mund ta referoni atë në zyrën e Komisionerit Australian të Informacionit (“OAIC”). Ju mund të kontaktoni OAIC duke vizituar www.oaic.gov.au ; përcjellja e një emaili te enquiries@oaic.gov.au ; telefononi në 1300 363 992; ose i shkruani OAIC në GPO Box 5218, Sydney NSW 2001. Ju mund të kontaktoni ekipin tonë të privatësisë në privacy@edu365.al për të bërë një ankesë në lidhje me një shkelje të Parimeve Australiane të Privatësisë, së cilës do t’i përgjigjet brenda 30 ditëve.

7.4 Përdoruesit në Zonën Ekonomike Evropiane (“EEA”) dhe Mbretërinë e Bashkuar (“MB”)

Nëse ndodheni në ZEE ose MB, keni të drejtë të kërkoni qasje në të dhënat tuaja në një format portativ dhe të kërkoni korrigjimin, fshirjen, kufizimin e përpunimit ose kundërshtimin ndaj përpunimit të të dhënave tuaja personale. Ju gjithashtu keni të drejtë të merrni një kopje falas të Klauzolave ​​Kontraktore Standarde të referuara në Seksionin 7.5. Ju mund të përdorni informacionin në seksionin 6.2 për të paraqitur kërkesën tuaj. Për më tepër, nëse ndodheni në ZEE, MB ose Zvicër, ju gjithashtu keni të drejtë të paraqisni një ankesë pranë autoritetit tuaj mbikëqyrës.

Të dhënat personale përpunohen gjithashtu jashtë MB, Zvicër dhe EEA nga kompanitë tona të grupit Reweb.al, ose ofruesit tanë të shërbimeve, duke përfshirë përpunimin e transaksioneve, lehtësimin e pagesave dhe ofrimin e shërbimeve mbështetëse siç përshkruhet në seksionin 4. Ne përdorim Kontrolluesin për -Klauzolat kontraktuale standarde të përpunuesit të miratuara nga Komisioni Evropian për të lehtësuar transferimin e të dhënave personale nga EEA në vendet e treta dhe kanë lidhur marrëveshje për përpunimin e të dhënave me ofruesit tanë të shërbimeve dhe kompanitë e grupit reweb.al për të kufizuar dhe rregulluar përpunimin e tyre të të dhënave tuaja. Duke dorëzuar të dhënat tuaja ose duke përdorur Shërbimet tona, ju pranoni këtë transferim, ruajtje dhe përpunim nga Edu365.al dhe përpunuesit e tij.

7.5 Përdoruesit jashtë SHBA

Për t’ju ofruar Shërbimet, ne duhet t’i transferojmë të dhënat tuaja në Shtetet e Bashkuara dhe t’i përpunojmë ato atje. Nëse jeni duke përdorur Shërbimet nga jashtë Shteteve të Bashkuara, ju pranoni transferimin, ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave tuaja brenda dhe në Shtetet e Bashkuara ose vende të tjera.

8. Përditësimet dhe informacionet e kontaktit

Kur bëjmë një ndryshim material në këtë politikë, ne do t’i njoftojmë përdoruesit nëpërmjet emailit, njoftimit brenda produktit ose një mekanizmi tjetër të kërkuar nga ligji. Ndryshimet hyjnë në fuqi ditën e postimit. Ju lutemi na kontaktoni me email ose postë për çdo pyetje, shqetësim ose mosmarrëveshje.

8.1 Ndryshimet në këtë politikë të privatësisë

Herë pas here, ne mund ta përditësojmë këtë Politikë të Privatësisë. Nëse bëjmë ndonjë ndryshim material në të, ne do t’ju njoftojmë me email, nëpërmjet një njoftimi të postuar në Shërbime ose siç kërkohet nga ligji në fuqi. Ne do të përfshijmë gjithashtu një përmbledhje të ndryshimeve kryesore. Nëse nuk përcaktohet ndryshe, modifikimet do të hyjnë në fuqi ditën e postimit të tyre.

Siç lejohet nga ligji në fuqi, nëse vazhdoni të përdorni Shërbimet pas datës efektive të çdo ndryshimi, atëherë qasja dhe/ose përdorimi juaj do të konsiderohet si një pranim (dhe marrëveshje për të ndjekur dhe për t’u detyruar) të Politikës së rishikuar të privatësisë. Politika e rishikuar e privatësisë zëvendëson të gjitha politikat e mëparshme të privatësisë.

8.2 Interpretimi

Çdo term me shkronja kapitale që nuk përcaktohet në këtë politikë përkufizohet siç specifikohet në Kushtet e përdorimit të Edu365.al . Çdo version i kësaj Politike të Privatësisë në një gjuhë të ndryshme nga gjuha shqipe ofrohet për lehtësi. Nëse ka ndonjë konflikt me një version jo shqip, ju pranoni që versioni në gjuhën shqipe do të jetë ai që do I referoheni.

8.3 Pyetje

Nëse keni ndonjë pyetje, shqetësim ose mosmarrëveshje në lidhje me Politikën tonë të Privatësisë, ju lutemi mos ngurroni të kontaktoni ekipin tonë të privatësisë (duke përfshirë Zyrtarin tonë të Mbrojtjes së të Dhënave) në privacy@edu365.al .