Courses

Sort By:
Filters

Category

Level

Rating

Menaxhim
57 minuta
35€
Aftësia për të shitur produktin ose shërbimin tuaj është çelësi për mbijetesën dhe prosperitetin tuaj. Por është një fushë që është problem për shu...
Fillestar
15 Lectures
57 minuta
5
5 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
4 Lectures
10 hours