Courses Page (for Elementor)

Sort by:
Filters

Category

Status

Level

Rating

Price

Ermira Oruçi

Si të shmangim mjegullën e trurit te sipërmarrësit?

Mjegulla e trurit është një simptomë e disa kushteve, dhe karakteristikat kryesore janë problemet e kujtesës, përqendrimi i dob...
Fillestar
15 Lectures
49 minuta
Ermira Oruçi

Shitësi i zgjuar

Aftësia për të shitur produktin ose shërbimin tuaj është çelësi për mbijetesën dhe prosperitetin tuaj. Por është një fushë që ë...
Fillestar
15 Lectures
57 minuta
Ermira Oruçi

Engine Creating for Xbox One X

With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two...
No Level
4 Lectures
10 hours
Ermira Oruçi

The Right Set for Landscape Photography

With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two...
No Level
4 Lectures
10 hours
Ermira Oruçi

Materialism in Design Animation

With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two...
No Level
4 Lectures
10 hours
Ermira Oruçi

How to Make Beautiful Landscape photos?

With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two...
No Level
4 Lectures
10 hours
Ermira Oruçi

Nvidia and UE4 Technologies Practice

With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two...
No Level
4 Lectures
10 hours
Ermira Oruçi

Design Instruments for Communication

With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two...
No Level
4 Lectures
10 hours