Mirë se vini në EDU365.al!

Arsimi fillon me diplomim. Betohuni që të mos ndaloni kurrë së mësuari. Ajo që dini tani nuk mjafton për t’u bërë personi që duhet të jeni nesër. Studimet online janë të dizajnuara për studentët, angazhimet e planifikimit të të cilëve ndryshe do ta vështirësonin regjistrimin në një kurs fizik dhe të kufizuar ne orare për shkak të angazhimeve ditore. Studimet online janë një opsion i vlefshëm. Jemi duke biseduar me kompanitë më të mëdha në vend, për njohjen e çertifikatave që Ne lëshojmë në përfundim të çdo kursi.

Kërkoni njohuri kudo. Shkoni në bibliotekë apo futuni në internet. Informacioni është pjesë e udhëtimit tuaj financiar. Siguroni leximin e përditshëm duke shfrytëzuar kohës që shpesh shpenzohen: treni, avioni, gjatë stërvitjes, në pushimin e drekës, një orë në mëngjes para punës ose ndërsa prisni në një zyrë.

Përse Ne?

Kurse online me sisteme të plota zbritjeje.

Certifikata Online të cilat mund të përdoren si njohuri të fituar.

Një program zhvillimi i lidershipit në internet me EDU365.al

masterstudy_placeholder
masterstudy_placeholder

Çertifikatat tona

Çertifikata Google
Çertifikata Microsoft
Çertifikata Apple